Photography

New
masterstudy_placeholder
Fashion
10 hours
฿79 ฿40
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
ระดับสูง
4 บทบรรยาย
10 hours
เพิ่มไปยัง Wishlist
฿79 ฿40
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
ระดับสูง
4 บทบรรยาย
10 hours
เพิ่มไปยัง Wishlist
฿72
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
ระดับสูง
4 บทบรรยาย
10 hours
เพิ่มไปยัง Wishlist
฿69

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้