เพิ่มไปยัง Wishlist

Decentralized Finance and Blockchain

ชำระเงินเพื่อเริ่มเรียน
ลงทะเบียน: 0 students
บทบรรยาย: 8
ระดับ: ระดับกลาง

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 8 สัปดาห์ ที่คุณจะได้เข้าใจ DeFi และ Blockchain ในการแก้ปัญหาระบบการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร DeFi นี้

เรียนรู้ครบทุกประเด็นตลอด 8 สัปดาห์:

เรียนรู้ และฝึกฝนหลากหลายรูปแบบ

  • On-demand Video ปูพื้นฐานเข้มข้น ดูวิดีโอซ้ำไม่จำกัด
  • Classroom Discussion ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  • In-person Networking ขยายเครือข่ายกับเพื่อนร่วมหลักสูตร
  • Assignments ทำแบบฝึกหัดเพื่อตกผลึกความเข้าใจ
  • Supplementary Readings เจาะลึกแนวคิด ผ่านสื่อการเรียนรู้เสริม

หลักสูตรเข้มข้นและยืดหยุ่นสำหรับผู้บริหาร ระยะเวลาหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. ถึง 1 ต.ค. โดยใช้เวลาเรียนรวมประมาณ 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็นบทเรียนวิดีโอ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนสด on-site + networking 5 ครั้ง (วันที่ 6,20 ส.ค., 3,17 ก.ย., 1 ต.ค.)

หลักสูตร DeFi นี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูงที่ทำงานเกี่ยวกับ การเงินการธนาคาร ประกัน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง
  • C-level ของ Start-up ด้าน FinTech หรือหัวหน้าทีม FinTech/Innovation ในองค์กรขนาดใหญ่
  • บุคลากรจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเชิงนโยบายในด้านที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับ

  • ผู้ที่สนใจเน้นศึกษาเทคนิคการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและ DeFi เนื่องจากคอร์สนี้ ไม่เน้นสอนการลงทุน

1
Problems Worth Solving in Financial World

เรียนรู้อุปสรรคต่งๆ ในสังคมและระบบเศรษฐกิจที่ทำให้ "เงิน" และ "ระบบการเงิน" ถือกำเนิดขึ้น และเข้าใจปัญหาพื้นฐานในระบบการเงิน ได้แก่ Payment,Saving และ Fundraising ที่มนุษย์ต้องเจอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2
Recent Innovations in Financial Technology (FinTech)
3
Blockchain and Money
4
Building Blocks of Decentralized Finance (DeFi)
5
DeFi Protocols as a Business
6
DeFi Financial Engineering and Risks
7
Blockchain and Digital Economy
8
Blockchain for Business

เป็นคนแรกที่เพิ่ม review

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียน review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้