Development Basics

4 out of 5
4
1 review

ในการเขียนโค้ด หรือ การพัฒนา Application ต่างๆ รูปแบบการเขียนโค้ด การย่อหน้า การสร้างชื่อตัวแปร นั้นเป็นเรื่องจำเป็นต่อการทำงานมาก เพราะจะช่วยให้ผู้อื่นสามารถอ่านและทำความเข้าใจโค้ดเราได้ง่ายมากขึ้นและเป็นสิ่งที่นักพัฒนาต้องให้ความสำคัญในเรื่อง Readability เนื่องจากเราไม่ได้เขียนโค้ด เพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่เพื่อให้คนอื่นในทีมที่ร่วมพัฒนาโค้ดกับเราอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วย

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้